Hoe gaat een waardebepaling in zijn werk bij een landelijk object?

De plattelandsmakelaar komt langs om het object ter plaatse op te nemen, alle gegevens van bijvoorbeeld een woonboerderij met eventuele schuren, erf en weiland plus de omgeving en locatie worden genoteerd. Hier wordt een berekening met een omschrijving van gemaakt. Zodat u een duidelijk beeld heeft van de waarde en de plus- en minpunten van de woonboerderij.

Op het platteland is niets standaard, alle objecten zijn weer anders, men kan niets 1 op 1 vergelijken, vandaar een duidelijke berekening van de waarde voor een eventuele verkoop of aankoop.

Voorbeelden van landelijk objecten zijn: woonboerderijen, landelijke woningen, maneges, zorgboerderijen, kampeerboerderijen, vrijkomende agrarische bedrijven, landelijke B& B, etc.

Waardebepaling of Taxatie

Wat is het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie? 
Een waardebepaling is geen taxatierapport, u bent hierdoor minder kosten kwijt. Een waardebepaling is een advies om te weten wat een woning, woonboerderij, vrijkomend agrarisch erf of paardenobject waard kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor verkoop, aankoop, inzicht familie eigendommen, voor eigen inzicht na verbouwing, etc. Bij een waardebepaling krijgt u de waarde en een beknopte omschrijving.

 

Wilt u een hypotheek afsluiten bij de bank of een renteaanpassing aanvragen van een landelijk object met agrarische bestemming? Dan heeft u een taxatie rapport nodig. Dit is een uitgebreider rapport waar meer gegevens in genoemd moeten worden.
Op het platteland komt men veel objecten tegen met (nog) een agrarische bestemming, de Plattelandsmakelaar is gecertificeerd voor het taxeren van landelijke objecten met agrarische bestemming. Dit zijn overigens geen gevalideerde woning taxatierapporten, maar rapporten speciaal voor agrarisch bestemde objecten volgens de NRVT-richtlijnen.

 

 

Welke factoren bepalen de waarde van uw landelijk object?

         Locatie en woon/werk omgeving

         De inhoud van de woning

         De oppervlakte van de schuur (schuren)

         De oppervlakte van de tuin en het eventuele overige perceel/weiland

         Kwaliteit van de gebruikte materialen

         Wel of geen achterstallig onderhoud

         Duurzaamheid materialen

         Bereikbaarheid

         De bestemming

         Etc.

 

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact op met Henriëtte Meinsma:
Bel: +31 6 20320838
Mail: Info@plattelandsmakelaar.nl

 

Waardebepaling

De Plattelandsmakelaar kan de waarde voor u bepalen van landelijke objecten in de regionen Zuidoost en Zuidwest Friesland, Noordoostpolder, Midden Flevoland, West Drenthe en West Overijssel.

Te denken aan:

         Woonboerderijen

         Paardenobjecten

         Manegebedrijven

         Vrijkomende agrarische erven

         Bijzondere en mooie woningen binnen- en buiten de bebouwde kom in landelijk gebied

         Zorgboerderijen

         Landelijke B & B

         Kampeerboerderijen 

 

Kosten waardebepaling

De kosten voor een waardebepaling bedragen € 250,- excl. btw (€ 302,5 incl. BTW), voor een normale (landelijke) woning of woonboerderij. Bij een groter object (veelal bedrijfsmatig object) met meerdere bijgebouwen dan bedragen de kosten € 350,- excl. btw. (€ 423,50 incl. BTW) U krijgt dan een waard berekening met een beknopte omschrijving. Wilt u wel direct tot verkoop overgaan dan zijn de kosten van de waardebepaling bij de verkoopcourtage inbegrepen. U krijgt dan geen factuur van de waardebepaling. Bij een waardebepaling kan de bestemming ook anders zijn dan agrarische bestemming, bijvoorbeeld bestemming wonen of bedrijvigheid. 
Mocht u pas in een later stadium uw object willen verkopen via deze makelaardij en er is een waardebepaling uitgevoerd en betaald, dan worden deze kosten later weer verrekend met de verkoopcourtage bij verkoop van uw object.

De kosten van een taxatierapport hangt af van het doel van de taxatie en de omvang van het object.

Voor meer informatie, neem contact op met Henriette Meinsma:

Bel: +31 6 20320838 
Mail: Info@plattelandsmakelaar.nl