Waardebepaling nodig?

Waardebepaling van woonboerderijen en andere landelijke objecten 

Hoe gaat een waardebepaling in zijn werk?
Ik kom als plattelandsmakelaar bij u langs om de woonboerderij of ander landelijk object ter plaatste op te nemen. Alle gegevens van bijvoorbeeld een woonboerderij met eventueel bijbehorende schuren, erf en weiland maar ook de omgeving en locatie worden genoteerd. Hier wordt een berekening met omschrijving van gemaakt. Zodat u een duidelijk beeld krijgt van de waarde met de plus en eventuele minpunten van de woonboerderij. Op het platteland is niets standaard, alle objecten zijn weer anders, men kan niets 1 op 1 vergelijken, vandaar een duidelijke berekening van de waarde voor eventueel verkoop, aankoop of een eigen inzicht na verbouwing. Voorbeelden van landelijke objecten zijn: woonboerderijen, landelijke woningen, maneges/paardenobjecten, zorgboerderijen, kampeerboerderijen, vrijkomende agrarische bedrijven, landelijke B & B, etc.

Waardebepaling of Taxatie

Wat is het verschil tussen een waardebepaling en een taxatie?
Een waardebepaling is geen taxatierapport, u bent hierdoor minder kosten kwijt. Een waardebepaling is een advies om te weten wat een woning, woonboerderij, vrijkomend agrarisch erf of paardenobject waard kan zijn. Dit kan bijvoorbeeld nodig zijn voor verkoop, aankoop, inzicht familie eigendommen, voor eigen inzicht na verbouwing, etc. Bij een waardebepaling krijgt u de waarde en een beknopte omschrijving.

Als u een hypotheek wil afsluiten bij de bank (of een rente aanpassing) van een landelijk object met agrarische bestemming dan heeft u een taxatie rapport nodig. Dit is een uitgebreider rapport waar meer gegevens in genoemd moeten worden.
Op het platteland komt men veel objecten tegen met (nog) een agrarische bestemming, deze makelaardij is gecertificeerd voor het taxeren van objecten met agrarische bestemming. (let op: dit zijn geen gevalideerde woning taxatierapporten, maar rapporten speciaal voor agrarisch bestemde objecten volgens de NRVT richtlijnen).

Welke factoren bepalen de waarde van uw landelijk object?

 • Locatie en woon/werk omgeving
 • De inhoud van de woning
 • De oppervlakte van de schuur (schuren)
 • De oppervlakte van de tuin en het eventuele overige perceel/weiland
 • Kwaliteit van de gebruikte materialen
 • Wel of geen achterstallig onderhoud
 • Duurzaamheid materialen
 • Bereikbaarheid
 • De bestemming
 • Etc.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? neem dan contact op met Henriëtte Meinsma:
Bel: +31 6 20320838
Mail: info@plattelandsmakelaar.nl

Neem contact op met mij

Kosten waardebepaling

De kosten voor een waardebepaling bedragen € 250,- excl. btw (302,5 incl. btw), voor een normale (landelijke) woning of woonboerderij. Bij een groter object (veelal bedrijfsmatig object) met meerdere bijgebouwen dan bedragen de kosten
€ 350,-- excl. btw. U krijgt dan een waardeberekening met een beknopte omschrijving. Wilt u wel direct tot verkoop overgaan dan zijn de kosten van de waardebepaling bij de verkoopcourtage inbegrepen. U krijgt dan geen factuur van de waardebepaling. Bij een waardebepaling kan de bestemming ook anders zijn dan agrarische bestemming, bijvoorbeeld bestemming wonen of bedrijvigheid. 
Mocht u pas in een later stadium uw object willen verkopen via deze makelaardij en er is een waardebepaling uitgevoerd en betaald, dan worden deze kosten later weer verrekend met de verkoopcourtage bij verkoop van uw object.

De kosten van een taxatierapport hangt af van het doel van de taxatie en de omvang van het object.
Neem hiervoor contact op met Henriette Meinsma, tel: 06-20320838 of mail naar info@plattelandsmakelaar.nl 

De plattelandsmakelaar en waardebepaling

De Plattelandsmakelaar kan de waarde voor u bepalen van (landelijke) objecten, in de regio Zuid-Midden Friesland, Noordoostpolder/Flevoland, West Drenthe en West Overijssel. Te denken aan:

 • Woonboerderijen
 • Paardenobjecten
 • Manegebedrijven
 • Vrijkomende agrarische erven
 • Bijzondere en mooie woningen binnen- en buiten de bebouwde kom in landelijk gebied
 • Zorgboerderijen
 • Landelijke B & B
 • Kampeerboerderijen 

Neem contact op met mij