Agrarische Bedrijven Taxeren

Voor de aankoop, verkoop, overname of financiering van agrarische objecten is een goede taxatie belangrijk. Dit geldt tevens voor o.a. woonboerderijen met agrarische bestemming, zorgboerderijen, manege bedrijven en andere objecten. De Plattelandsmakelaar heeft veel ervaring met het taxeren van agrarisch- en landelijk onroerend goed en is werkzaam in de omgeving Zuidwest- en Zuidoost Friesland, Noordoostpolder, midden Flevoland, West Overijssel en West Drenthe.
De Plattelandsmakelaar is aangesloten bij het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT).

 

De volgende taxaties kunnen gemaakt worden:

         Aan- of verkoop

         Financieringsaanvraag of renteaanpassing

         Bedrijfsovername

         Intreding of uittreding maatschap of BV

         Erfbelasting

         Herwaardering

         Bedrijfsbeëindiging

 

Zoals u ziet zijn er veel redenen waarvoor u een taxatierapport nodig kunt, of moet, hebben. Uitgebreide kennis van de marktsituatie, de bouwkundige staat en de waarde van agrarisch object of onroerend goed en landelijk object is van groot belang voor een goed onderbouwd taxatierapport. De Plattelandsmakelaar helpt u hierbij.

Neem contact op

Bel: +31 6 20320838E-mail:

Mail: Info@plattelandsmakelaar.nl

 

Wilt u alleen de waarde van een dorpswoning of landelijk of object?

Dan is wellicht alleen een waardebepaling wat voor u. Met dit advies ben u minder kosten kwijt en kunt u toch een beeld schetsen over hoe u verder moet gaan met een eventuele aan- of verkoop. Meer weten over hoe de Plattelandsmakelaar u helpt met de waardebepaling van een object?

 

Bedrijfsbeëindiger

De Plattelandsmakelaar richt zich ook op bedrijfsbeëindigers. Bij staking van de onderneming wordt het bedrijfsvermogen overgebracht naar het prive vermogen. Een taxatie is daarbij onmisbaar. Dit gebeurt middels een (gezamenlijke) taxatie van uw agrarisch taxateur en de belastingdienst. Zowel dit proces als uw belangen kunnen zo optimaal mogelijk voor u begeleid worden in overleg met uw accountant.

Henriette Meinsma is NRVT gecertificeerd (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs) wat gegarandeerd staat deskundigheid, onafhankelijkheid, objectiviteit en integriteit advies.

 

Thuis in het buitengebied

Henriette Meinsma is gespecialiseerd en gecertificeerd in het buitengebied voor het taxeren van agrarisch objecten, landelijke woningen, maneges, woonboerderijen met agrarische bestemming en voormalige agrarische bedrijven met nieuwe functies zoals bijvoorbeeld zorgboerderijen, B & B en kampeerboerderijen.

Taxaties voor agrarische- en landelijke doeleinden

 

Zoekt u een taxateur? Plattelandsmakelaar helpt u.

 

Neem contact op